Chocomelk, zingen en Star Trek

Tussen-aflevering: Chocomelk, zingen en Star Trek

[Wil je tegelijkertijd naar de podcast luisteren? Klik hierboven op de ‘play’ knop op de audioplayer!]


Hallo allemaal en welkom bij ‘Op z’n Vlaams’!

Zoals gezegd, ga ik elke week een kleine tussen-aflevering maken over 5 dingen die me vorige week gelukkig hebben gemaakt. Ik ga die vertellen in zowel het Vlaams als in het Engels. Klein verschilletje met vorige week: Ik ga nu eerst die dingen in het Vlaams zeggen en dan pas overschakelen naar het Engels in plaats van omgekeerd. 


Nederlands

Oké, dus hier zijn de vijf dingen die me vorige week gelukkig hebben gemaakt:

  1. Het eerste is de vooruitgang die ik aan ‘t boeken ben in het studeren van VR development. Ik vind het enorm boeiend en ik leer er zoveel interessante dingen van bij. Echt enorm leuk.
  2. Een paar dagen geleden heeft ons bomma mij gebeld en we hebben een babbeltje gedaan. Op een gegeven moment hebben we wat Vlaamse kinderliedjes zitten zingen, wat ik echt tof vond. De reden waarom we dat gedaan hebben, is omdat ik haar verteld had dat de volgende lange aflevering van de podcast over Vlaamse kinderliedjes gaat gaan. Die gaat trouwens deze woensdag online gezet worden. In alle geval, zowel ik als ons bomma hebben daar enorm van genoten, van dat babbeltje en dat zingen.
  3. Warme chocomelk in deze winterachtige dagen. Daar kan ik ook enorm van genieten. Ik zeg ‘winterachtig’ en niet ‘winters’ omdat het eigenlijk tot nu toe niet echt als een winter voor mij heeft aangevoeld, maar eerder herfst. We hebben nog altijd niks van sneeuw gezien en ik denk dat we tot nu toe maar enkele nachten gehad hebben dat het gevroren heeft. Alleszins, zo een tas warme choco maakt alles toch net ietsjes gezelliger.
  4. Mijn partner en ik zitten nu Star Trek: Discovery te kijken en hebben juist het eerste seizoen uitgekeken. Het is wel een leuke serie. Niet te donker of te complex, zoals de vorige series die we gekeken hebben en het is leuk om deze dagen door te komen.
  5. Het einde van het presidentschap van Trump. Ik ben echt blij dat die mens niet meer in die positie zit, want hij is, naar mijn mening, er niet geschikt voor. Hij is dat nooit geweest, naar mijn mening, maar wat hij een paar dagen geleden geprobeerd heeft door zijn supporters het Capitool te laten bestormen, dat is echt de kers op de taart van zijn slechte beleid. Er zijn mensen gestorven door zijn leugens en ik hoop dat hij berecht en veroordeeld wordt na zijn presidentschap, zodat er wordt duidelijk gemaakt dat dees echt niet kan zonder dat er gevolgen zijn.    


Engels

Okay, and now in English. Here are the five things that made me happy last week:

  1. Is the progress that I’ve been booking in the studying of VR development. I find it very fascinating and I’m learning so many interesting things. It’s really nice.
  2. A couple of days ago my grandmother called me and we had a little talk. A certain moment we started singing Flemish children’s songs and I really liked that. The reason why we did that is because I told her that the next long episode of this podcast will be about Flemish children’s songs. That one will be put online on Wednesday, by the way. In any case, My grandmother and I have really enjoyed the little talk and the singing.
  3. Hot chocolate in these winter-ish days. That’s something I can also really enjoy. I’m saying ‘winter-ish’ and not ‘winter days’ because so far it didn’t really feel like winter for me, but more like autumn. We haven’t seen any snow yet and I think we just had a couple of nights when it froze. In any case, a cup of hot coco makes everything a bit more cozy. 
  4. My partner and I are watching Star Trek: Discovery at the moment and we just finished the first season. It’s a nice series. Not too dark or too complex compared to the previous series we watched and it’s nice to do these days.
  5. The end of the presidency of Trump. I’m really happy that that guy isn’t in this position anymore because, in my opinion, he is unfit for it. He never was fit for it, in my opinion, but what he tried to do a couple of days ago by letting his supporters storm the Capitol is the cherry on the pie of his awful politics. People have died because of his lies and I really hope he will be judged and convicted after his presidency, so it is made clear that this really can’t be without consequences.     

En voila, dat is het dan voor deze korte aflevering! Ik hoop dat gelle der van genoten hebt! 

Houdt ulle goed en tot woensdag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.