Blender, dobbelstenen en varkens

Tussen-aflevering: Blender, dobbelstenen en varkens

[Wil je tegelijkertijd naar de podcast luisteren? Klik hierboven op de ‘play’ knop op de audioplayer!]


5 things that made me happy last week /
5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

ENG 1) I talked to a friend of a friend of mine who is a VR developer. I asked him lots of questions about his job and if he could give me any tips as I also want to go in this direction. I’m happy to see they are all using the tools that I’m working with at the moment and I’m heading in the right direction.

NDL 1) Ik heb gepraat met een vriend van een vriend die een VR developer is. Ik heb hem veel vragen gesteld over zijn job en of hij me enkele tips kon geven omdat ik ook in die richting uit wil gaan. Ik ben blij om te zien dat zij alle tools gebruiken waar ik mee werk momenteel en dat ik in de juiste richting aan het gaan ben. 

ENG 2) Because of this talk I decided to start learning more about Blender, which is a 3D modeling tool. So far, I’m very excited to work with it as I can be very creative with it and I get a lot of satisfaction by seeing the end result.

NDL 2) Door die babbel heb ik besloten om meer te leren over Blender, wat een 3D modeling tool is. Tot nu toe ben ik heel opgewonden om ermee te werken omdat ik er heel creatief mee kan zijn en ik krijg er veel voldoening van door de eindresultaten te zien. 

ENG 3) I got my first introduction to my partner’s family…through the online game ‘Among Us’! 😀 It was a lovely way to get to meet them as it’s still impossible to see them in real life with the pandemic going on. 🙂 

NDL 3) Ik heb mijn eerste introductie gekregen bij mijn partner’s familie…via het online spel ‘Among Us’! 😀 Het was een heel leuke manier om hen te leren kennen omdat het nog altijd onmogelijk is om hen in eigen persoon te zien met de pandemie die bezig is. 🙂

ENG 4) We had again a fantastic Dungeons & Dragons session! This time we sailed to a cursed island where my comrades were turned into pigs overnight! We had to find a way to turn them back to normal! It was really funny because we didn’t speak the same language so we had to be creative in communicating with each other 😀  

NDL 4) We hadden alweer een fantastische Dungeons & Dragons sessie! Deze keer zeilden we naar een vervloekt eiland waar mijn kameraden ‘s nachts veranderd waren in varkens! We moesten een manier vinden om ze terug naar normaal te veranderen! Het was heel grappig want we spraken niet dezelfde taal dus moesten we creatief zijn in het communiceren met elkaar 😀

ENG 5) I finally got to roll the new dice that my partner had sent me as a gift in the D&D session! 🙂

NDL 5) Ik heb eindelijk kunnen rollen met de nieuwe dobbelstenen die mijn partner me had gestuurd als cadeau in de D&D sessie! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.