Pizza’s, Merlin en een goed kussen

Tussen-aflevering: Pizza’s, Merlin en een goed kussen


5 things that made me happy last week /
5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

ENG 1) Pizzas! I ate pizzas very sparingly in the past year because I thought they gave me migraines. Earlier this week I was very hungry and I succumbed to the thought of a pizza. I ordered one, enjoyed it, and was expecting a migraine the day after. It didn’t come. I found that weird, so I tried it again the day after. Same result. This weekend I went all out and bought 3 pizzas (for science!). Again no migraine. So I’m very excited that I can eat these pizzas, which I assume don’t have the ingredient (I thought it was wheat, but now I think it’s either yeast or citric acid) that I react badly to! 🙂 

NDL 1) Pizza’s! Het voorbije jaar at ik maar heel sporadisch pizza’s omdat ik dacht dat ze me migraines gaven. Eerder deze week had ik veel honger en ben ik gezwicht aan de gedachte van een pizza. Ik bestelde er één, heb ervan genoten en ik verwachtte een migraine de dag erna. Die is niet gekomen. Ik vond dat raar, dus ik probeerde het opnieuw de dag erna. Zelfde resultaat. Dit weekend ben ik voluit gegaan en had ik drie pizza’s gekocht (voor de wetenschap!). Alweer geen migraine. Dus ik ben heel enthousiast dat ik deze pizza’s kan eten, waar ik van vermoed dat ze niet het ingrediënt hebben (ik dacht dat het tarwe was, maar nu denk ik dat het ofwel gist, ofwel citroenzuur is) waar ik zo slecht op reageer! 🙂     

ENG 2) My friends and I managed to get to the 100th wave in the VR game Elven Assassin! We managed to pull it off with some good strategies and of course the accumulated skills of the past months of practicing! 🙂

NDL 2) Ik en mijn vrienden zijn erin geslaagd tot aan de 100ste wave te geraken in het VR spel Elven Assassin! We zijn erin geslaagd het voor elkaar te krijgen met enkele goede strategieën en natuurlijk de geaccumuleerde vaardigheden door het oefenen in de voorbije maanden! 🙂    

ENG 3) My new pillow arrived and I tried it out. The first night I went back to my old pillow because there was just too much stuffing in the new one. I’m a back and stomach sleeper, so too much stuffing puts my neck in an awkward position. The day after I took about one third of the stuffing out and that night I slept like a baby. It was a strange experience because I didn’t notice my pillow at all. Normally I either need to fluff it up if it’s too soft or feel it in my neck when it’s too hard. This time it was just there and I didn’t need to do anything about it, because it was perfect, so I just forgot about it. So very happy with this buy 🙂 

NDL 3) Mijn nieuw kussen is aangekomen en ik heb het uitgeprobeerd. De eerste nacht ben ik terug naar mijn oud kussen gegaan omdat er te veel vulling in de nieuwe zat. Ik ben een rug- en buikslaper, dus te veel vulling plaatst mijn nek in een lastige positie. De dag erna heb ik ongeveer een derde van de vulling er uit genomen en die nacht heb ik als een baby’tje geslapen. Het was een rare ervaring want ik merkte mijn kussen totaal niet meer op. Normaal gezien moet ik het ofwel opschudden wanneer het te zacht is of voel ik het in mijn nek wanneer het te hard is. Deze keer was het gewoon daar en moest ik er niks aan doen, omdat het perfect was, dus vergat ik het gewoon. Dus heel blij met deze aankoop 🙂   

ENG 4) I watched the 1998 movie ‘Merlin’ (which can be seen on Youtube for free: https://www.youtube.com/watch?v=o1arzN4Dkx8) together with some friends, which was perfect for a lazy Sunday. 

NDL 4) Ik heb de film ‘Merlin’ uit 1998 gekeken (welke je gratis op Youtube kan bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=o1arzN4Dkx8) samen met wat vrienden, wat perfect was voor een luie zondag. 

ENG 5) Wardruna has brought out their new album and I really love it. I didn’t think Einar Selvik could surpass his last album, but he did:
https://open.spotify.com/album/132okTo9mH15DcQZZZ4bWu

NDL 5) Wardruna heeft hun nieuw album uitgebracht en ik vind het echt geweldig. Ik dacht niet dat Einar Selvik zijn laatste album kon overtreffen, maar hij heeft het gedaan:
https://open.spotify.com/album/132okTo9mH15DcQZZZ4bWu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.