Valentijn, tussentaal en The Peanut Butter Falcon

Tussen-aflevering: Valentijn, tussentaal en The Peanut Butter Falcon


5 things that made me happy last week / 

5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

ENG 1) Spending time with my partner for Valentine’s Day. As we’re still in separate countries, we just did an online escape room and went through some of our pictures and memories together. The perfect way to feel close together 🙂

NDL 1) Tijd spenderen met mijn partner voor Valentijn. Omdat we nog altijd in verschillende landen zitten, hebben we gewoon een online escape room gedaan en zijn we door sommige van onze foto’s en herinneringen gegaan. De perfecte manier om ons dicht bij elkaar te voelen 🙂 

ENG 2) Watching the movie ‘The Peanut Butter Falcon’ online together with some friends. Lovely movie and equally lovely company! 🙂 

NDL 2) De film ‘The Peanut Butter Falcon’ gekeken met sommige vrienden. Heel leuke film en al even leuk gezelschap! 🙂

ENG 3) The episode of the podcast I’m working on now proves to be much more interesting than I thought. It’s about where the Flemish ‘tussentaal’ (“between-language”) comes from. I honestly had no idea that the language I’m speaking now only exists for a couple of decades and that it’s the result of a process started about 300 years ago in Amsterdam. Very fascinating.   

NDL 3) De aflevering van de podcast waaraan ik nu aan het werken ben, is veel interessanter dan ik gedacht had. Het gaat over waar de Vlaamse tussentaal vandaan komt. Ik had echt geen idee dat de taal die ik nu spreek nog maar enkele decennia bestaat en dat het het resultaat is van een proces dat 300 jaar geleden gestart is in Amsterdam. Heel fascinerend.   

ENG 4) Playing ‘Among Us’ with my partner’s family. It’s the second time we’re playing it together and we are getting better at it. Actually won as an impostor for the first time! I’m also very happy that they’re such a great family and that I’m welcome there ^^

NDL 4) ‘Among Us’ spelen met mijn partner’s familie. Het is de tweede keer dat we samen spelen en we zijn er beter in aan het worden. Ik heb ook voor de eerste keer gewonnen als de verrader! Ik ben ook heel blij dat ze zo een fijne familie zijn en dat ik er welkom ben ^^

ENG 5) Testing a beta version of a VR game and even getting paid for it! A while ago I subscribed myself to become a tester for VR games and this week I got an email for my first game to test.  

NDL 5) Testing een beta-versie voor een VR spel en er zelfs betaald voor worden! Een tijdje geleden had ik mezelf ingeschreven om een tester te worden voor VR spelletjes en deze week heb ik een email gekregen om mijn eerste spel te testen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.