Lente, bierstoverij en Ageless

Tussen-aflevering: Lente, bierstoverij en Ageless


5 things that made me happy last week /
5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

ENG 1) What a change of weather! From snow last week to sunny spring days this weekend! 🙂 Perfect to do really long walks again ^^ In this lockdown and after what felt like a long winter, I appreciate it even more.

NDL 1) Wat een verandering in weer! Van sneeuw verleden week tot zonnige lentedagen dit weekend! 🙂 Perfect om weer heel lange wandelingen te doen ^^ In de lockdown en na wat een heel lange winter voelde, apprecieer ik het zelfs nog meer. 

ENG 2) The book I read, Ageless by Andrew Steele, sparked an interest in the research on lifespan and healthspan! It’s such an interesting topic and it makes me want to dig deeper in it. We live only once, so better do it happily and healthy, right?   

NDL 2) Het boek dat ik gelezen heb, Ageless van Andrew Steele, heeft een interesse in mij aangewakkerd in het onderzoek naar levensduur en gezondheidsduur! Het is zo een interessant onderwerp en het zorgt ervoor dat ik er dieper in wil gaan. We leven maar één keer, dus is het beter om dat gelukkig en gezond te doen, nee? 

ENG 3) Ordered a decent webcam, because the one integrated into my laptop just isn’t of good quality. It arrived a couple of days ago and with this new webcam people can see me so much better. My partner was especially happy to see me with a non-blurry camera 🙂

NDL 3) Een nieuwe webcam besteld, want degene die in mijn laptop geïntegreerd zit, is gewoon niet van een goede kwaliteit. Het is een paar dagen geleden aangekomen en met deze nieuwe webcam zien de mensen me een stuk beter. Vooral mijn partner was gelukkig om me te zien met een niet-wazige camera 🙂   

ENG 4) I tried this recipe from the EVA website for ‘bierstoverij’, which is a typical Belgian dish, last Tuesday: https://www.evavzw.be/recept/bierstoverij. Oh man, it was so tasty! Definitely gonna make that one again! 🙂

NDL 4) Ik heb vorige dinsdag dit recept voor bierstoverij, wat een typisch Belgisch gerecht is, van de EVA website geprobeerd: https://www.evavzw.be/recept/bierstoverij. Oh man, dat was zo lekker! Dat ga ik zeker nog eens maken! 🙂

ENG 5) I played Scribbl.io (something like online Pictionary) with my partner and a good friend that I hadn’t seen in ages. Was really fun!

NDL 5) Ik heb Scribbl.io (iets dat lijkt op online Pictionary) gespeeld met mijn partner en een goeie vriendin die ik al jaren niet meer gezien had. Dat was echt leuk!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.