Vasten, de Belgische politiek en touwtje springen

Tussen-aflevering: Vasten, de Belgische politiek en touwtje springen


5 things that made me happy last week /
5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

ENG 1) I started intermittent fasting again 🙂 I fasted for a while, but I got out of the rhythm after some time. Now I’m doing it again, but went straight into 18:6 (18 hours fasting, 6 hours eating window). Somehow that feels really good for now, just eating one really big meal in the afternoon and a smaller meal in the evening.  

NDL 1) Ik ben weer met periodiek vasten begonnen 🙂 Ik heb een tijd gevast, maar na een tijdje ben ik uit dat ritme geraakt. Nu doe ik het weer, maar ik ben direct met 18:6 begonnen (18 uren vasten, 6 uren eet periode). Om de één of andere reden voelt dat goed aan momenteel, gewoon één grote maaltijd eten in de namiddag en dan een kleinere maal in de avond.  

ENG 2) Got my smart rope! Rope skipping is something that I used to enjoy when I was younger, especially when doing HIIT (high intensity interval training) but I stopped it because I had forgotten to pack my skipping rope when I moved out of my parents’ house. Now I decided to buy a rope that you can connect to my smartphone. Very convenient to track the amount of jumps and other data.   

NDL 2) Ik heb mijn smart rope! Touwtje springen is iets waar ik van genoot toen ik jonger was, zeker wanneer ik HIIT (high intensity interval training) deed, maar ik was gestopt omdat ik mijn springtouw was vergeten in te pakken toen ik verhuisde uit het huis van mijn ouders. Nu heb ik beslist van een touw te kopen dat kan connecteren met mijn smartphone. Heel handig voor het bijhouden van het aantal sprongen en andere data.  

ENG 3) Finished the script for the podcast episode on Belgian Politics. I was really afraid it was going to be horribly complex and would take ages to finish, but all in all it wasn’t that bad actually! I think I’m capable now of explaining Belgian politics if someone would ask now apart from some exceptional circumstances (hellooo Brussels!). 

NDL 3) Het script voor de podcast aflevering rond Belgische politiek afgewerkt. Ik had echt schrik dat het verschrikkelijk complex ging zijnen dat het eeuwen zou duren om af te werken, maar al bij al was het niet zo erg eigenlijk! Ik denk dat ik nu capabel ben om de Belgische politiek uit te leggen moest iemand dat aan mij vragen, buiten dan de uitzonderlijke toestanden (hallooo Brussel!).

ENG 4) I’ve been doing some research into DAWs (Digital Audio Workstations) and decided to try one out in the next couple of weeks. Music has always been a big part of my life, so why not try to make some of my own? 

NDL 4) Ik heb wat research gedaan naar DAWs (Digital Audio Workstations) en beslist dat ik er eentje ga uitproberen in de komende weken. Muziek is altijd een groot deel van mijn leven geweest, dus waarom niet proberen zelf iets te maken?

ENG 5) Switched around the furniture in my room a bit. I’m happy that I did, because it’s much better the way it is now! 🙂

NDL 5) De meubels in mijn kamer wat veranderd van plaats. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want het is veel beter nu! 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.