Een nieuwsbrief, de kinesist en Orbus VR

Een nieuwsbrief, de kinesist en Orbus VR

5 things that made me happy last week / 5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

[ENG 1] Starting a newsletter for Op z’n Vlaams! It’s something that’s been in the back of my mind since I started with the podcast, but I never got around to. Now, with the break of the podcast, I was finally able to look into it. I don’t think I will use it a lot, but it’s good it’s there and that I can use it to keep people up to date. 🙂

[NDL 1] Een nieuwsbrief starten voor Op z’n Vlaams! Dit was iets dat al in mijn achterhoofd zat sinds ik startte met de podcast, maar dat ik nooit rond kreeg. Nu, met de pauze van de podcast, was ik eindelijk in staat om hier aandacht aan te besteden. Ik denk niet dat ik het veel zal gebruiken, maar het is goed dat het er is en dat ik het kan gebruiken om mensen op de hoogte te houden. 🙂  

[ENG 2] Went to the physiotherapist on Monday. I’ve been having lower back pain for several years now, maybe even a decade, but I never bothered to get it checked. I thought it was finally time to do so, because I had no clue what was causing it. Apparently, it is a vertebrae that gets stuck, so the physio gave me some exercises to loosen it up. Since I’ve been doing the exercises I really feel a massive difference! I’m much more flexible in my back and can pick stuff up from the floor without having to hold my back like an old man.    

[NDL 2] Naar de kinesist geweest op maandag. Ik heb sinds enkele jaren last van lage rugpijn, misschien zelfs al een tiental jaar, maar ik heb nooit de moeite genomen om dat te laten checken. Blijkbaar is het een ruggenwervel die vast geraakt, dus de kine gaf me wat oefeningen om het losser te maken. Sinds ik die oefeningen aan het doen ben, voel ik een enorm verschil! Ik ben veel flexibeler in mijn rug en ik kan dingen oppakken van de grond zonder mijn rug vast te moeten houden zoals een oude man.   

[ENG 3] Got a new Virtual Reality game! It’s called Orbus VR. It’s the closest you can get to Dungeons & Dragons in VR for now, I think. Gotta admit, the first few hours are really confusing and I totally understand people why some wouldn’t want to play after that initial try. Then again, D&D is also very confusing at the start. The longer you play the more rewarding it gets and the same goes for this game. 

[NDL 3] Ik heb een nieuw Virtual Reality spel! Het heet Orbus VR. Het is het dichtst bij Dungeons & Dragons dat je kan geraken in VR momenteel, denk ik. Ik moet toegeven, de eerste paar uur zijn erg verwarrend en ik kan totaal begrijpen waarom sommige mensen niet meer willen spelen na die eerste poging. Langs de andere kant, D&D is ook heel verwarrend in het begin. Hoe langer je speelt hoe belonender het wordt en hetzelfde geldt voor dit spel. 

[ENG 4] Read the book ‘Clean’ by James Hamblin. It’s about the latest science on our largest organ, our skin, and about how our bathroom habits have an effect on it. Very interesting, and although I expected it to be more practical it made me think about maybe changing some of my habits on that level. 

[NDL 4] Het boek ‘Clean’ gelezen van James Hamblin. Het gaat over de laatste wetenschap over ons grootste orgaan, onze huid, en over hoe onze badkamer-gewoontes daar een effect op hebben. Heel interessant, en hoewel ik verwacht had dat het meer praktisch ging zijn deed het me nadenken over misschien sommige van mijn gewoontes te veranderen op dat gebied.  

[ENG 5] Bit of a proud moment: I was able to do 200 sit-ups in a training session, which has been one of my goals for a while now. Unto the next goal! 🙂 

[NDL 5] Beetje een trots moment: Ik kon 200 sit-ups doen in een training sessie, wat één van mijn doelen was sinds een tijdje. Op naar het volgende doel! 🙂 

2 Replies to “Een nieuwsbrief, de kinesist en Orbus VR”

 1. Hey there!
  I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha
  plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

  1. Hi Craig, no problem 🙂 If you go to the admin page, you’ll find a button there to the left called “plugins”. There you should click “add new”, which will take you to a page full of new plugins you can install. Type ‘captcha’ in the search field to narrow down to the captcha plugins and install one of them. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.