Een fantastisch weekend, de website en een nieuwe waterfles

5 things that made me happy last week / 5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

[ENG 1] My partner is finally back and we had a fantastic first weekend together ^^ Just enjoying each other’s presence as we have been seeing each other only virtually for the past eight months. We had a lovely long walk in the forest whilst making a stop here and there to eat Belgian waffles and French fries. We cooked a delicious dinner together and watched a nice movie together: Hunt for the Wilderpeople. A nice, chill weekend. Perfect the way it was 🙂  

[NDL 1] Mijn partner is eindelijk terug en we hadden een fantastisch eerste weekend samen ^^ Gewoon genieten van elkaars aanwezigheid gezien we elkaar alleen maar virtueel hebben gezien voor de voorbije acht maanden. We hadden een fijne wandeling in het bos terwijl we hier en daar een stop maakten om wafels en frietjes te eten. We hebben samen een heerlijk avondmaal gekookt en een leuke film gezien: Hunt for the Wilderpeople. Een leuk, chill weekend. Perfect hoe het was. 🙂   

[ENG 2] I got a couple of suggestions to make the website of ‘Op z’n Vlaams’ better. That eventually turned into a couple of days’ work revamping the website. I still have some ideas I want to carry out, but that will be for the nearby future. In the meantime, if there are other suggestions, let me know. 😉

[NDL 2] Ik had een paar suggesties gekregen om de website van ‘Op z’n Vlaams’ te verbeteren. Dat is uiteindelijk uitgedraaid in een paar dagen werk om de website te vernieuwen. Ik heb nog een paar ideeën dat ik wil uitvoeren, maar dat zal voor de nabije toekomst zijn. In de tussentijd, als er andere suggesties zijn, laat het me weten. 😉  

[ENG 3] Got a gift from my partner. The book ‘Never mind the bollocks, here’s the science’ by Professor Luke O’Neil. Looks really up my alley. I can’t wait to start reading it. 🙂 

[NDL 3] Een cadeau gekregen van mijn partner; Het boek ‘Never mind the bollocks, here’s the science’ door Professor Luke O’Neil. Lijk echt iets voor mij te zijn. Ik kan niet wachten met het te lezen. 🙂

[ENG 4] I bought a new water bottle. The smart water bottle I bought a couple of months ago just doesn’t work the way I intended to. I mean, it does what it says: tracking your daily water intake on an app, which is very handy, but that isn’t enough for me. The fact that you need to open your smartphone and click on this app, makes it less likely for me to reach my water intake goal. Getting this goal is important, as I’m starting to think my migraines are simply linked to dehydration. I don’t have the tendency to drink a lot of water, which doesn’t help. This new water bottle is simple: It’s big and can contain more than two liters, so I don’t need to refill it that often, and it has marks written on it that tell you when and how much you (should) drink. It’s visible, right in front of me on my desk, which makes it more likely I’ll think of drinking from it. Let’s see if this works better. 

[NDL 4] Ik heb een nieuwe waterfles gekocht. De smart waterfles dat ik enkele maanden gekocht had, werkt gewoon niet op de manier dat ik voorzien had. Ik bedoel, het doet wat het zegt: het houdt je dagelijkse waterinname bij via een app, wat heel handig is, maar dat is niet genoeg voor mij. Het feit dat je je smartphone moet openen en op die app moet klikken, maakt het minder aannemelijk dat ik mijn waterinname-doel haal. Dit doel halen is belangrijk, want ik begin te denken dat mijn migraines simpelweg gelinkt zijn aan dehydratatie. Ik heb niet de neiging om veel water te drinken tijdens de dag, wat niet helpt. Deze nieuwe waterfles is simpel: Hij is groot en er kan meer dan twee liter in, dus ik moet hem niet zo vaak bijvullen, en er staan markeringen op geschreven die zeggen wanneer en hoeveel je zou moeten drinken. Het is zichtbaar, recht voor mij op mijn bureau, wat het meer waarschijnlijk maakt dat ik eraan denk er van te drinken. Laten we zien of het beter werkt. 

[ENG 5] It’s getting warmer and warmer outside, which makes the long walks in the sun more enjoyably. 🙂

[NDL 5] Het is warmer en warmer aan het worden buiten, wat de lange wandelingen in de zon aangenamer maakt

One Reply to “Een fantastisch weekend, de website en een nieuwe waterfles”

  1. ik denk dat de achter beeld voor de pagina is lastige te lezen. ik ben niet master van beeld maar ik ben visual artist dus ik wil je een beetje bericht sturen. dank je voor alles.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.