Het oorlogsmuseum, een mogelijks appartement en een veggie burger

Het oorlogsmuseum, een mogelijks appartement en een veggie burger 

 

5 things that made me happy last week / 5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

[ENG 1] On Friday we had some spare time and my partner and I were walking in Parc du Cinquantenaire, where we walked past the entrance of the War museum. We decided to give it a try and were pleasantly surprised by the expositions they had and by how much there was to see. From the outside, it looked a lot smaller than it actually is and in the end, we didn’t even have time to see everything.

[NDL 1] Vrijdag hadden we wat vrije tijd en mijn partner en ik waren aan het wandelen in het Jubelpark, waar we voorbij de ingang van het oorlogsmuseum wandelden. We besloten van het eens te proberen en we waren aangenaam verrast door de exposities die ze hadden en door hoeveel dat er te zien was. Van buitenaf lijkt het veel kleiner dan het in werkelijkheid is en tegen het einde aan hadden we niet eens de tijd om alles te zien.

[ENG 2] The spare time we had on Friday was in between apartment viewings, as my partner is looking for one at the moment. The second apartment we saw was fabulous and we’re both hoping she will get this one. So far, it’s going well with the administration and the landlady seems in favor of my partner getting it. *fingers crossed*
[NDL 2] De vrije tijd die we hadden vrijdag was tussenin het bezichtigen van appartementen omdat mijn partner momenteel op zoek is naar één. Het tweede appartement dat we zagen was geweldig en we hopen beide dat ze deze krijgt. Tot dusver gaat het goed met de administratie en de verhuurster lijkt ervoor te zijn dat mijn partner het krijgt. *vingers gekruist*

[ENG 3] Earlier that week we went for a long walk and explored Parc Wolvendael a bit. It was quite sunny that day and there were loads of kids and dogs playing. We decided to eat a little snack from the stand in the middle of the park. They had vegan burgers on their menu, so I was very eager to try those. Although they didn’t have all the ingredients for it, so it became a veggie burger, but it was still very good and one I’ll certainly recommend to others!

[NDL 3] Eerder die week zijn we voor een lange wandeling gegaan en hebben we park Wolvendael een beetje verkent. Het was redelijk zonnig die dag dus er waren veel kinderen en honden aan het spelen. We besloten van een kleine snack te eten van het standje in het midden van het park. Ze hadden vegan burgers op hun menu, dus ik was heel enthousiast om die eens te proberen. Hoewel ze er niet al de ingrediënten voor hadden, dus het werd een vegetarische burger, maar het was nog altijd enorm goed en zeker één dat ik ga aanraden aan anderen!

[ENG 4] The weather this week made me smile as it is very typical for Belgium around this period. One day it feels almost like summer and the next it’s hailing and snowing. The month of April is known to be capricious.

[NDL 4] Het weer deze week deed me glimlachen omdat het zeer typisch is voor België rond deze periode. De ene dag voelt het bijna als zomer aan en de volgende is het aan het hagelen en sneeuwen. De maand april staat er om bekend grillig te zijn.

[ENG 5] I had my second appointment with the physiotherapist. I’m still having lower back pain, but it’s much less. He gave me a good workout and some extra exercises to do at home.

[NDL 5] Ik had mijn tweede afspraak bij de kinesist. Ik heb nog altijd last van lage rugpijn, maar het is veel minder. Hij gaf me een goede work-out en wat extra oefeningen om thuis te doen.

2 Replies to “Het oorlogsmuseum, een mogelijks appartement en een veggie burger”

  1. Your style is very unique compared to
    other folks I’ve read stuff from.
    Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.