Een familiebezoekje, leerkracht Vlaams en de Klimt expositie

Een familiebezoekje, leerkracht Vlaams en de Klimt expositie

5 things that made me happy last week / 5 dingen die me gelukkig maakten verleden week:

[ENG 1] After more than half a year I decided to visit my family in Leuven again. With the lockdown and public transport not being the safest I didn’t travel to Leuven in quite a while as I didn’t want to risk my parents or grandmother getting sick. After about 8 months, though, I decided to take a short trip down to Leuven to see them, together with my partner. It was all socially distant, but it was still very nice to see them after such a long time. 🙂 Hopefully next time we see each other we’ll all be vaccinated.    

[NDL 1] Na meer dan een half jaar had ik besloten om mijn familie in Leuven nog eens te bezoeken. Met de lockdown en het openbaar vervoer dan niet het veiligste is had ik al enige tijd niet naar Leuven gereisd omdat ik het niet wou riskeren dat mijn ouders en mijn grootmoeder ziek zouden worden. Na ongeveer 8 maanden heb ik wel besloten om een korte trip naar Leuven te maken om ze te zien, samen met mijn partner. Het was allemaal socially distant, maar nog steeds zeer fijn om hen te zien na zo een lange tijd. 🙂 Hopelijk  zijn we de volgende keer dat we elkaar zien allemaal gevaccineerd.    

[ENG 2] I applied to become a Community Teacher on italki, a platform that connects people who want to learn a language with a teacher. I barely got in, as the applications closed on Sunday, which was the same day I discovered I could apply. Luckily I still had the tab open in my browser on Monday and I could fill the rest of the application out and send it through. my application got approved and now I’m waiting for the next step, which is a video call.  

[NDL 2] Ik heb gesolliciteerd om een Community Teacher te worden op italki, een platform dat mensen die een taal willen leren connecteert met een leerkracht. Ik geraakte er nipt binnen, want de sollicitaties stopten op zondag, wat dezelfde dag was dat ik ontdekte dat ik kon solliciteren. Gelukkig had ik nog altijd mijn tabblad open in mijn browser op maandag en kon ik de rest van de sollicitatie invullen en verzenden. Mijn sollicitatie werd goedgekeurd en nu ben ik aan het wachten op de volgende stap, wat een video call is.    

[ENG 3] Last week we went to the Klimt exposition. Just like the Monet exposition it was in the Horta gallery. This time we were less impressed by it though. Maybe because we got more used to the format? It was all done with a lot of high-tech media, like Virtual Reality headsets and projectors on walls, which is cool to see the first time, but after a while you know what to expect.   

[NDL 3] Verleden week zijn we naar de Klimt expositie geweest. Juist zoals de Monet expositie was het in de Horta galerij te doen. Deze keer waren we wel minder onder de indruk. Misschien omdat we meer gewend zijn aan het formaat? Het was allemaal gedaan met high-tech media, zoals Virtual Reality en projectoren op muren, wat de eerste keer wel cool is om te zien, maar na een tijdje weet je wat je kan verwachten.   

[ENG 4]  I got a very nice email from a Flemish teacher last week. She lives in Switzerland and had a couple of questions about the podcast as she started one herself recently. She also has a website: https://learnflemish.be/. It’s very nice to exchange about a topic you’re both passionate about; 🙂   

[NDL 4] Ik heb een heel fijne mail van een leerkracht Vlaams verleden week. Ze woont in Zwitserland en had een paar vragen over de podcast omdat ze er zelf een recentelijk is gestart. Ze heeft ook een website: https://learnflemish.be/. Het is altijd heel fijn om uit te wisselen over een onderwerp waar je beiden gepassioneerd over bent. 🙂  

[ENG 5] I finally recorded my first video! It’s the first from a series of ten videos. Took me much longer than expected as I got sidetracked with redoing the website and such. The video still needs editing and such, so still not available online, but that will soon be the case. 

[NDL 5] Ik heb eindelijk mijn eerste video opgenomen! Het is de eerste in een reeks van tien video’s. Het heeft me meer tijd gekost dan ik gedacht had omdat het overdoen van de website me om een zijspoor had gebracht. De video moet nog bewerkt worden enzo, dus het is nog niet online beschikbaar, maar dat zal snel wel het geval zijn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.