Quarantaine, Hamilton en italki leraar

Quarantaine, Hamilton en italki leraar

5 things that made me happy last weeks / 5 dingen die me gelukkig maakten de voorbije weken:

[ENG 1] A new challenge was thrown at me in the past few weeks: getting COVID-19! A housemate of my partner started showing symptoms two weeks ago and a couple of days later my partner started showing symptoms as well. About a week later I started having symptoms. This was also the reason why I didn’t share my 5 happy things in the last weeks. I was just too busy being sick. But we’re all better and healthy now and I’m extremely grateful for that.

[NDL 1] Een nieuwe uitdaging werd me in de schoot geworpen in de voorbije weken: COVID-19 krijgen! Een huisgenoot van mijn partner begon twee weken geleden symptomen te vertonen en een paar dagen later ook begon mijn partner ook symptomen te vertonen. Ongeveer een week later begon ik symptomen te krijgen. Dit was ook de reden dat ik mijn 5 geluksdingen niet deelde in de laatste weken. Ik was teveel bezig met ziek te zijn. Maar we zijn nu beter en gezond en daarvoor ben ik extreem dankbaar.    

[ENG 2] Life is a lot more monotonous when you’re in isolation for two weeks, but there were also a few upsides: spending a lot of time with my partner. From not being able to see each other for 8 months to being in the same apartment for two weeks was an extreme change, but I can’t complain. Also, when you’ve been inside for two weeks and then you can walk outside again. That sense of freedom is so wonderful!

[NDL 2] Het leven is veel monotoner wanneer je in isolatie zit voor twee weken, maar er waren een paar voordelen: veel tijd spenderen met mijn partner. Van niet de mogelijkheid te hebben elkaar te zien voor 8 maanden tot in hetzelfde appartement te zijn voor twee weken was een extreme verandering, maar ik mag niet klagen. Ook, wanneer je binnen hebt gezeten voor twee weken en dan mag je terug buiten wandelen. Dat gevoel van vrijheid is zo fantastisch!

[ENG 3] Right before becoming sick I applied to become an italki teacher. I managed to get in, so I can now teach Dutch and Flemish on that platform. There’s a huge amount of interest in learning these languages apparently, especially Flemish, as I got more than ten students in just three days! I’ve given about 10 lessons so far and I’ve learned so much from them! 🙂 

[NDL 3] Juist voordat ik ziek werd, had ik me aangemeld om een italki leraar te worden. Ik ben er in geslaagd om binnen te geraken, dus nu kan ik Nederlands en Vlaams leren op dat platform. Er is een enorme interesse naar het leren van die talen blijkbaar, zeker Vlaams, gezien ik meer dan tien studenten kreeg in maar drie dagen! Ik heb ongeveer 10 lessen gegeven tot nu toe en ik heb daar enorm veel van bijgeleerd! 🙂 

[ENG 4] In this time of quarantine we watched a lot of movies and series. Special mentions need to go to ‘Hamilton’, which is an American musical. Very well done and I really enjoyed it. 

[NDL 4] In de tijd van de quarantaine hebben we veel films en series gekeken. Een speciale vermelding moet naar ‘Hamilton’ gaan, wat een Amerikaanse musical is. Heel goed gedaan en ik heb er echt van genoten. 

[ENG 5] Apart from that, we’ve seen the series ‘Ghosts’ on BBC (very recommended!), watched the new Mortal Kombat movie (meh…) and I listened to the latest ‘This Morn’ Omina’ album (worth a listen if you’re into (tribal) industrial music).  

[NDL 5] Apart daarvan hebben we de serie Ghosts gezien op BBC (zeker aanbevolen!), hebben we de nieuwe Mortal Kombat film gezien (meh…) en heb ik geluisterd naar het laatste ‘This Morn’ Omina’ album (een luisterbeurt waard als je houdt van (tribal) industrial muziek). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.