Moederkesdag, Gartic Phone en Bokrijk

Moederkesdag, Gartic Phone en Bokrijk

 

5 things that made me happy last weeks / 5 dingen die me gelukkig maakten de voorbije weken:

[ENG 1] It was Mother’s day two weeks ago! I bought some flowers for my mom and grandmother which they appreciated. I also paid a little visit to my parents. We just sat outside in the sun and ate pizza together. A nice, relaxing day. 🙂  

[NDL 1] Het was moederkesdag twee weken geleden! Ik had wat bloemen gekocht voor mijn moeder en grootmoeder, die ze apprecieerden. Ik heb ook een klein bezoekje gebracht aan mijn ouders. We zaten gewoon buiten in de zon en aten samen pizza. een fijne, relaxerende dag. 🙂  

[ENG 2] Last Monday me and some friends played an online game called ‘Gartic Phone’. It has been a long time since I had laughed this hard! You basically need to come up with a creative sentence at the start of the game like ‘King Kong eating roses’ or ‘Bunnies playing cards’. Then this sentence is given to another player who needs to draw it within a time limit. Once the drawing is done, it is given to another player, who needs to describe it in a sentence. This sentence is then again given to another player who needs to draw it. This happens for a couple of rounds and at the end you can see where you ended up with the result, which is usually hilarious! 😀  

[NDL 2] Vorige maandag hebben ik en wat vrienden een online spelletje gespeeld dat ‘Gartic Phone’ heet. Het was een lange tijd geleden dat ik nog zo hard gelachen had! Je moet eigenlijk bij het begin van het spel een creatieve zin verzinnen zoals ‘King kong eet rozen’ of ‘konijnen die kaart spelen’. Dan wordt deze zin gegeven aan een andere speler die dit moet tekenen binnen een tijdslimiet. Wanneer de tekening klaar is, wordt het gegeven aan een andere speler die het moet beschrijven in een zin. Deze zin wordt dan weer gegeven aan een andere speler die het moet tekenen. Dit gebeurd voor een paar rondes en aan het einde kan je zien waar je bent geëindigd met het resultaat, wat meestal hilarisch is! 😀 

[ENG 3] My partner and I went to Bokrijk this weekend! Bokrijk is an open-air museum. It’s a huge domain where they reconstructed old buildings from the 16th century all the way up to the early 20th century. You can go inside the buildings, see the furniture and objects that people used back in those days. There are also actors walking around dressed like they live there and you can ask them questions of how they live. 🙂 Apart from that there are workshops and demonstrations like bread making, pottery baking, forging, basket weaving, etc. 

[NDL 3] Mijn partner en ik zijn naar Bokrijk geweest this weekend! 🙂 Bokrijk is een openlucht museum. Het is een enorm domein waar ze oude gebouwen van de 16de eeuw tot helemaal begin de 20ste eeuw gereconstrueerd hebben. Je kan in de gebouwen gaan, de meubels en objecten zien die de mensen van die tijd gebruikten. Er zijn ook acteurs die er rondwandelen 

gekleed alsof ze daar leven en je kan ze vragen stellen over hoe ze leven. 🙂 Daarnaast zijn er ateliers en demonstraties zoals brood maken, pottenbakken, smeden, manden vlechten, etc. 

[ENG 4] The B&B where we were supposed to stay (something went wrong with the booking system, so couldn’t stay there) had owls and other birds of prey in their garden! The owner of the B&B also happened to be a bird of prey handler. One of the owls attacked me, which gave me a bit of a scare, but it was beautiful to see these creatures from up close. 🙂

[NDL 4] De B&B waar we normaal gezien gingen blijven (er ging iets verkeerd met het boekingssysteem, dus we zijn niet kunnen blijven) had uilen en andere roofvogels in hun tuin! De eigenaar van de B&B was blijkbaar ook een roofvogel trainer. Één van de uilen heeft me aangevallen, wat ik een beetje griezelig vond, maar het was prachtig om deze wezen van zo dichtbij te zien. 🙂

[ENG 5] Starting working out with resistance bands and I’m pleasantly surprised at how effective they are!

[NDL 5] Begonnen met trainen met weerstandsbanden en ik ben aangenaam verrast over hoe effectief ze zijn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.