Verjaardagen, leraar zijn en Duolingo

Verjaardagen, leraar zijn en Duolingo 

 

5 things that made me happy last weeks / 5 dingen die me gelukkig maakten de voorbije weken:

[ENG 1] Last weekend we went to my parents, because it had been my mom’s and brother’s birthday. We sat outside enjoying the good weather and ordered some food. My dad took us for a sneak peek behind the scenes of an exposition in the abbey. It was lovely! 

[NDL 1] Verleden weekend zijn we naar mijn ouders gegaan omdat het mijn moeder en broers verjaardag is geweest. We zaten buiten genietend van het goeie weer en bestelden wat eten. Mijn vader nam ons mee voor een kijkje achter de schermen van een expositie in de abdij. Het was plezant!

[ENG 2] I’m starting to have quite a few students on italki and I’m really enjoying teaching them Dutch and Flemish. I’ve been doing this now for about a month and I’ve learned so much about my own language! It’s too bad I didn’t start this earlier.  

[NDL 2] Ik begin redelijk wat studenten te hebben op italki en ik geniet er echt van om ze Nederlands en Vlaams te leren. Ik ben dit nu ongeveer een maand aan het doen en ik heb zoveel geleerd over mijn eigen taal! Het is spijtig dat ik dit niet eerder begonnen ben. 

[ENG 3] I reached a 365 day streak on Duolingo! 🙂 At the moment my French learning is at its minimum, but with Duolingo I can keep it in the back of my mind and I’m not really forgetting too much of what I previously learned. 

[NDL 3] Ik heb een 365 streak behaald op Duolingo! 🙂 Momenteel is mijn Frans leren op een minimum, maar met Duolingo kan ik het in mijn achterhoofd houden en vergeet ik niet teveel van wat ik voordien geleerd heb. 

[ENG 4] Once again, playing Gartic phone is a lot of fun! I asked some more friends to play this together and we had a blast!

[NDL 4] Wederom, Gartic phone spelen is enorm leuk! Ik had wat meer vrienden gevraagd om te spelen en we hadden een geweldige tijd!

[ENG 5] I also went for some passive wakeboarding this weekend. Basically watching people wakeboarding :p I didn’t know what it entailed, but now I do and it looks fun!

[NDL 5] Ik ben ook dit weekend gaan passief wakeboarden. Dus eigenlijk mensen gaan zien wakeboarden 🙂 Ik wist niet wat het inhield, maar nu dus wel en het ziet er leuk uit!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.