De plantenmarkt, de eerste vaccin prik en JobYourself

De plantenmarkt,  de eerste vaccin prik en JobYourself


5 things that made me happy last weeks / 5 dingen die me gelukkig maakten de voorbije weken:

[ENG 1] I went to a plant market with a friend a couple of weeks ago. It was the first public event that I went to since the lockdown happened. You have no idea how good it felt just to be outside in the sun, walking around among dozens of other people, like it’s pre-covid times. It felt like so much freedom, yet it was such a simple something. It’s really nice seeing everything slowly open up again. I hope the delta variant won’t put a stop to that. 

[NDL 1] Ik ben een paar weken geleden naar een plantenmarkt geweest met een vriendin. Het was het eerste publieke evenement waar ik naartoe ben geweest sinds the lockdown gebeurde. Je hebt geen idee hoe goed het voelde om gewoon buiten te zijn in de zon, rond te wandelen tussen tientallen andere mensen, alsof het pre-covid tijden zijn. Het voelde aan als zoveel vrijheid, en toch was het zo een simpel iets. Het is echt leuk om alles langzaamaan terug open te zien gaan. Ik hoop dat de delta variant hier geen stop op zet.   

[ENG 2] I got my first vaccine shot! My arm felt sore for a week and the day after I felt a bit nauseous in the evening, but that’s it. Certainly better than having covid itself! 

[NDL 2] Ik heb mijn eerste vaccin prik gekregen! Mijn arm voelde pijnlijk aan voor een week en de dag erna voelde ik me wat misselijk in de avond, maar dat was het. Zeker beter dan covid zelf te hebben! 

[ENG 3] I started with a course to become self-employed at JobYourself. Making the podcast and now teaching people Dutch and Flemish made me realize I seriously want to invest a lot of time and effort in it. Becoming self-employed seems the logical next step. JobYourself gives a framework that makes it easier for start-ups in Belgium, as it’s not that easy to become self-employed here.   

[NDL 3] Ik ben gestart met een traject om zelfstandige te worden bij JobYourself. De podcast maken en nu mensen Nederlands en Vlaams aanleren, heeft me doen realiseren dat ik hier veel tijd en moeite in wil steken. Zelfstandige worden lijkt de volgende logische stap. JobYourself geeft een kader dat het makkelijker maakt voor start-ups in België, want het is niet makkelijk om hier zelfstandige te worden.  

[ENG 4] I bought an exercise ball to sit on at my desk. It makes me move a lot more, so it’s better for my lower back. It also makes me stand up more, as I pumped it up quite hard, so it’s not the softest of surfaces to sit on. After an hour I need to have a break from sitting, which is ideal. 🙂 

[NDL 4] Ik heb een oefenbal gekocht om aan mijn bureau te zitten. Het houdt me veel meer in beweging, dus het is beter voor mijn onderrug. Het zorgt er ook voor dat ik meer opsta, want ik heb hem redelijk hard opgepompt, dus het is niet de zachtste oppervlakte om op te zitten. Na een uur moet ik een pauze pakken van het zitten, wat ideaal is. 🙂 

[ENG 5] I started with a training program on the Athlean-X website. I always end up watching a YouTube video of Athlean-X when I want some new inspiration for exercises, so I thought: why not try one of their programs? So far, so good. It’s very challenging, but I feel and see the results, so I’m not complaining.  

[NDL 5] Ik ben gestart met een trainingsprogramma op de Athlean-X website. Ik eindig toch altijd met het bekijken van een YouTube video van Athlean-X wanneer ik wat inspiratie wil voor nieuwe oefeningen, dus toen dacht ik: waarom niet gewoon één van hun programma’s proberen? Tot nu toe gaat alles goed. Het is zeer uitdagend, maar ik voel en zie de resultaten, dus ik klaag niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.