Een theaterstuk, een dag in Gent en Kurzgesagt

Een theaterstuk, een dag in Gent en Kurzgesagt


5 things that made me happy last weeks / 5 dingen die me gelukkig maakten de voorbije weken:

[ENG 1] Two weeks ago I went to a theater piece. The first one in at least two years. The producer gave me a complimentary ticket, so I gladly accepted it. 🙂 The piece was called ‘Four days in September’ (if you want more info, follow this link). I very much enjoyed this Thai piece. I loved how the characters interacted and how the story unfolded. I also felt that I gained more knowledge about Thai history, which I had almost zero knowledge of. Glad I went and I recommend going to watch it if it’s played in your country. 😉   

[NDL 1] Twee weken geleden ben ik naar een theaterstuk geweest. Het eerste in op zijn minst twee jaar. De producer gaf me een gratis ticket, dus dat heb ik met plezier aangenomen. 🙂 Het stuk heette ‘Vier dagen in September’ (Als je meer info wilt, volg deze link). Ik heb erg veel van dit Thaise stuk genoten. Ik vond het leuk hoe de personages interageerden en hoe het verhaal zich ontwikkelde. Ik had ook het gevoel dat ik meer kennis verkreeg over de Thaise geschiedenis, waar ik bijna niks van kennis over had. Ik ben blij dat ik ben geweest ben en raad aan te gaan kijken als het in jouw land wordt gespeeld. 🙂  

[ENG 2] A week ago I went to visit a good friend in Gent whom I hadn’t seen in a while. The weather was nice so we walked around a lot, trying some vegan food here and there, sitting down for a drink on a terrace, and finished up with dinner at Royal India, which is, in my opinion, the best Indian restaurant in Gent. Their vegan garlic naan is amazing! 

[NDL 2] Een week geleden ben ik een goede vriend gaan bezoeken in Gent die ik al een tijdje niet meer gezien had. Het weer was goed dus we hebben veel rondgewandeld, hier en daar wat vegan food proberen, neerzitten voor een drankje op een terras, en eindigen met avondeten bij Royal India, wat naar mijn mening het beste Indiase restaurant in Gent is. Hun vegan look naan is geweldig!

[ENG 3] There were also some parties in the past weeks. A birthday party where two of the guests brought some really good beer that they brewed themselves! And there was the goodbye party for a good friend who decided to go to the south of Portugal for a while. 

[NDL 3] Er waren ook wat feestjes de voorbije weken. Een verjaardagsfeestje waar twee van de gasten heel goed bier hadden meegebracht dat ze zelf brouwden! En er was het afscheidsfeestje van een goede vriend die heeft beslist om naar het zuiden van Portugal te gaan voor een tijdje.  

[ENG 4] I went to visit my family in Leuven again. The highlight was playing with clay with my niece. She’s starting to talk and apparently she does it non-stop. 🙂 It’s amazing to see how fast she’s learning new things.   

[NDL 4] Ik ben weer mijn familie in Leuven gaan bezoeken. Het hoogtepunt was met mijn nichtje met klei spelen. Ze begint te praten en blijkbaar doet ze dat non-stop. 🙂 Het ongelooflijk om te zien hoe snel ze nieuwe dingen leert.  

[ENG 5] I ordered some posters of my favorite YouTube channel: Kurzgesagt! They arrived and I hung them on the walls in my room. I’m really happy with them! 🙂

[NDL 5] Ik had wat posters besteld van mijn favoriete YouTube kanaal: Kurzgesagt! Ze zijn aangekomen en ik heb ze aan de muren in mijn kamer gehangen. Ik ben heel blij met ze! 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.